Značajke

ZNAČAJKE

MODULI

Glavne komponente aplikacije su:

  • MATIČNA KNJIGA
  • SOCIJALNI RAD
  • STACIONAR
  • RECEPCIJA
  • ADMINISTRACIJA
  • ISPIS

što omogućuje adekvatno praćenje evidencije korisnika, lakše kreiranje statističkih podataka i osigurava da su svi podaci dokumentirani i zaštićeni.

STATISTIKA

Izrada statističkih izvještaja prema važećoj zakonskoj regulativi.

UŠTEDA

Aplikacija uvelike utječe na financijske uštede i optimizaciju poslovnih procesa. Smanjuju se troškovi potrošnog materijala, održavanja hardvera čime i vi dajete svoj doprinos očuvanju okoliša.

SISTEMATIZACIJA PROCESA

Aplikacija omogućava sistematizaciju procesa i dokumenata za poslove evidencije korisnika doma. Svi dokumenti i izvješća pohranjeni su na jednom mjestu, što omogućuje bolju preglednost i nema dupliciranja podataka.
DomIS Pregled

Aplikacija je rađena u skladu s pravilnicima i uputama Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.