Moduli

Moduli

Glavni moduli aplikacije omogućavaju bolju kontrolu nad procesima i dokumentiranim informacijama, uz lakšu i bržu izradu statističkih izvještaja.

Matična knjiga

Osnovni i neophodni modul aplikacije DomIS. Modul koji se koristi u prijemnoj i socijalnoj službi ustanove te primarno služi za vođenje evidencije o korisnicima ustanove.

Socijalni rad

Modul aplikacije koji je namijenjen socijalnim radnicima za planiranje, izvođenje i evidentiranje svoga rada sa korisnicima doma.

Stacionar

Modul aplikacije koji omogućava vođenje evidencije kompletne zdravstvene njege korisnika doma: Evidencije terapija, Sestrinska anamneza, Planovi procesa gerijatrijske njege…

Recepcija

Modul aplikacije koji služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka korisnika doma te pregled svih korisnika doma. Razne mogućnosti pretraživanja, po statusu, sobi ili slobodnom unosu.

Administracija

Modul Administracija koristimo za unos osnovnih postavki aplikacije, unos djelatnika koji koriste aplikaciju, njihova korisnička imena, lozinke i prava koja se tim djelatnicima dodjeljuju. 

Ispis

Iz modula Ispis omogućena je direktna izrada/ispis raznih standardnih i manje standardnih obrazaca i izvješća. Tip i izgled dokumentacije za ispis prilagođavamo svakom domu, prema njihovim potrebama i željama. 

Odjelna aplikacija

Modul aplikacije namijenjen je odjelnim sestrama i njegovateljima. Aplikacija se koristi na tablet uređajima, što omogućava unos informacija odmah po njihovom nastanku.

Funkcionalnosti odjelne aplikacije:

Pregled

Terapije

Intervencije

Med. - teh. i dijag. postupci

Protokoli

Evidencija odsutnosti

Dnevnik rada

Kontrola vitalnih znakova

Aktivnosti slobodnog vremena

Alergije

Braden ljestvica

Dekubitus

Dokumenti

Kategorijski postupak

Liječnici i vanjske usluge

Obitelj i skrbništvo

Prehrana i tekućina

Procjena bola

Promatranje zdravstvenog stanja

Rizik za pad (Huhn skala)

Sestrinska anamneza

Zabilješka za primopredaju